Teemu och Marianne Sederholm valde Vestellis Biorenare 3 till sitt frtitidshus

Teemu och Marianne Sederholm bygger ett fritidshus invid Terälahti sjö utanför Tammerfors. Strandbastun blev färdig för ungefär ett år sedan. I bastun finns det ett allrum och en vind där sammanlagt åtta personer kan övernatta. För rening av bastuns BDT-vatten valdes Vestelli Biorenare. 

Sederholms ville ha ett fritidshus i Birkaland eftersom de är fast bosatta i Tammerfors centrum och ville ha en stuga där de kan tillbringa så mycket tid som möjligt. Tomten ligger på bara 45 minuters  köravstånd från deras hem i Tammerfors. “Det här var den bästa tomten som var tillgänglig. Terrängen, väderstrecken och sjön mötte våra önskemål.” 

Teemu och Marianne berättar att de blev intresserade av Vestellis Biorenare tack vare dess okomplicerade underhåll och begränsade behov av utrymme. “Vi var tvungna att utföra sprängningsarbete på tomten  och i samma veva sprängdes en grop för Biorenaren. Nu ligger den så gott som osynlig i omgivningen.” En annan anledning för anskaffningen var att Biorenaren inte kräver en infiltreringsbädd.

Installationen lyckades utan problem och renaren har fungerat som Vestelli utlovade. “Grävmaskinföraren lyfte Biorenaren på sin plats och efter några timmar var installationen fullbordad. Biorenaren har nu varit i bruk i cirka ett år och vi har varit väldigt nöjda med den.”

Sederholms uppmanar att man tar i beaktande planeringen av avloppssystemet då man ansöker om byggnadslov. “Det lönar sig att ha planerna färdiga då man börjar bygga. På så sätt blir förverkligandet problemfritt.”

”Det var viktigt för oss att Terälahti sjö inte blir nedsmutsad av avloppsvatten och därför är Biorenaren en miljögärning för sjön”, säger Timo slutligen.