Mycket förmånliga drifts- och livscykelkostnader

De enda drifts- och underhållskostnaderna är avgiften för den årliga slamtömningen, samt ca 30 SEK/månad för luftpumpens elförbrukning.

Eftersom Biorenaren inte kräver markbädd, besparas du redan i installations skedet från stora grävarbeten och kostnader. Du sparar även i fortsättningen reda pengar, eftersom alla eventuella service ingrepp kan utföras inuti tanken, under locket – utan grävmaskin.

Biorenarens stomme är tillverkad i helgjuten betong, tekniken inne i tanken är utförd i kraftig PVC- och PE-plast, samt metalldelarna i syrafast stål. Den enda utbytbara komponenten är den högklassiga luftpumpen. Pumpen har en livslängd på ca 5-7 år. Byte av fläkten sker på ca 5 minuter och kräver ingen serviceman.