Kraven för avloppssystemet var enkelhet och miljövänlighet – därför valdes Vestelli Biorenaren för rening av BDT-vatten

Jari Kauppila byggde tillsammans med sin fru ett egnahemshus på ön Satava i Åbo. De bestämde sig för att flytta från centrum till skärgården då de blev pensionerade. Vanligtvis är det svårt att hitta tomtar till salu i Åbo skärgård, men Jaris släkt har tidigare ägt tomten så beslutet att bygga hit var naturligt.  

Pauno Narjus har fungerat som arkitekt för det vackra huset. Det är ett envåningshus och bostadsytan är ca. 160 kvadratmeter. Huset är väldigt energieffektivt trots de stora fönstren. Som uppvärmningsätt har man valt  jordvärme. 

Kraven för avloppsvattensystemet var enkelhet och miljövänlighet, därför valdes Vestellis Biorenare för rening av BDT-vatten medan WC avfallet rinner i en sluten tank.

Byggnadsprojektet påbörjades ungefär två och ett halvt år sedan. Först gjordes de nödvändiga planeringarna för att få byggnadslov. Sedan tog själva byggandet av huset ungefär ett och ett halvt år och nu i höst börjar allt bli färdigt.

Vestelli blev bekant för Jari  för ett drygt år sedan på en byggmässa där Jari jämförde olika BDT renare. Han behövde en renare som hade särskilt bra reningsresultat. “Mitt val baserar sig på informationen jag fått på byggmässan och Biorenarens goda reningsresultat. Vi har en strandtomt och huset ligger på mindre än 100 meters avstånd från stranden. Därför behövde vi ett avloppsvattensystem som är tekniskt utvecklad.”

Jari berättar att han fått så bra information om systemet vid anskaffningen att ytterligare konsulthjälp  inte behövdes. “Efter köpet av Biorenaren hade vi så gott som inget behov av Vestellis kundbetjäning. De hade allting så bra dokumenterat och goda intruktioner för installationen.”

 

Nu har Jari haft Biorenaren i bruk i ungefär ett år och han har varit nöjd med produkten. “Biorenaren har varit fullkomligt bekymmersfri.  Filtreringen i stenkistan har fungerat problemfritt och inga luktproblem har uppstått. Biorenarens funktion påverkades inte heller av kalla nätter under vintern. Systemet fungerar som utlovats.”