Gråvattenrenare – Vestelli Biorenare Hybrid

Vestelli Biorenare Hybrid
Vestelli Biorenare Hybrid
Beskrivning Egenskaper Teknisk data

Biorenaren renar alla typer av avloppsvatten, förutom WC-vatten. Tack vare den genomtänkta och patenterade konstruktionen, renas gråvattnet i en behållare, utan varken sedimenteringstank eller separat markbädd.

Pålitlig rengöring med extra syresättning

 1. Luftpumpen förser biomodulerna med syre
 2. Rymlig slamdel separerar fett och fasta partiklar effektivt.
 3. Vattnet rör sig med hjälp av gravitation mellan kamrarna, ingen överflödesrisk.
 4. Det renade vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.
 5. Genomströmningsfiltret garanterar ett utmärkt reningsresultat.
 6. 99 % av organiskt material försvinner i biomodulerna, tack vare syresättning

Pålitlig funktion

Biorenaren gör en totalrening av allt gråvatten, den har varken utbytbara filteringsmaterial, kemikalier eller andra jordmaterial. De enda bruks- och servicekostnaderna är slamtömning en gång per år samt en elförbrukning på ca 40 kr/månad.

 • In- och utloppets höjdskillnad endast 5 cm.
 • Snygg design, endast de stiliga locken blir synliga.
 • Utmärkt reningsresultat uppnås genom syresättning i biomodulerna.
 • Bästa resultat i opartiska tester.
 • Installationen tar endast några timmar, ingen markbädd behövs.
 • Lämpar sig även för vinterbruk för både småhus och fritidsvillor.
 • Långsiktig anskaffning. Tillverkning av mest högklassiga material. En kostnadseffektiv helhetslösning.
 • Enkelt underhåll, inga kemikalier, utbytbara filteringsmaterial eller jordmaterial.
 • Enkel funktion, endast en luftpump (29W)
 • Dimensionering: 1200 l/d
 • Storlek = 2400 mm x 1700 mm x 1830 mm
 • Vikt = 300 kg
 • El = 29 W – 230 V – 0,2 A