Vestellis och Biokube utökar sitt samarbete

Vestelli AB är sedan tidigare importör för Biokubes reningsverk i Finland och försäljningen på Biokubes reningsverk har ökat bra i Finland. Nu vill båda partnerna gå vidare och inleda ett samarbete också på den svenska marknaden.

More

Kimmo Naakka skaffade Vestellis Biorenare 4 till sitt sommarställe i Raseborg

Kimmo Naakka byggde ett fritidshus invid havet i Raseborg. Entreprenören Wassis var ansvarig för avloppsplaneringen. För husets gråvatten installerades Vestellis Biorenare 4. “Eftersom huset ligger på berggrund, var det krävande att planera avloppsreningen, men med hjälp av Wassis hittade vi en funktionerande lösning för hantering av avloppsvattnet.”
More