”Biorenaren är en driftsäker lösning med hög prestanda samt reningsresultat.”

Catharina och Henrik Westermark bor i södra Sibbo, alldeles intill Finska viken. Catharinas och Henriks samt deras döttrars hus ligger inom samma gårdsområde i en sådan glesbygd dit det kommunala vattenledningsnätet inte når. För rengöringen av gråvattnet använder de Vestellis Biorenare.

Catharina och Henrik, som nu är pensionerade, är båda biologer till utbildningen. De flyttade till sin nuvarande bostadsort i södra Sibbo 1977. Catharinas morföräldrar hade tidigare, allt sedan 1920-talet, bedrivit en liten handelsträdgård i samma gårdsområde. Tomten gränsar direkt till Finska viken.

– Det var 2013 som vi började planera att bygga ett Älvsbyhus här. Samtidigt funderade vi på olika alternativ för hanteringen av smutsvattnet. Vi ville inte skicka smutsvattnet till Vik så att det slutligen ändå hade hamnat i havet. Vi tänkte söka ett slags helhetslösning i vilken de här problemen kunde gå att lösa på ort och ställe, minns Catharina.– Vårt eget hus gamla system uppfyllde inte längre kraven i den nya lagen. Vi tyckte inte heller annars att det var tillräckligt bra. Vi behövde en lösning som det var lätt att leva med och som fungerar, fortsätter hon.

Enkelt och behändigt sätt att rengöra BDT-vatten

Catharina och Henrik undersökte och jämförde noga olika alternativ både på den finska och den svenska marknaden. De hittade emellertid ingen lösning som rengjorde allt vatten så de beslutade sig för att välja olika lösningar för BDT- och toalettvatten. Av BDT- rengörarna var Vestellis Biorenare den enda där vattnet då det släpptes ur tanken var så rent att det kunde släppas direkt ut i naturen. Biorenaren var också enkel att installera, eftersom den inte krävde särskild förankring.

– Många av lösningarna var mycket intressanta, men i nästan alla måste efterrengöringen regelbundet förnyas eller bytas ut. Det innebär mycket mera kostnader och arbete i efterskott än Vestellis lösning, sammanfattar Catharina.

– Biorenaren behöver ingen filtermassa eller motsvarande, utan fungerar helt utan, berättar Henrik.

”Jag tror att det här är den bästa lösningen i det här läget”

Catharina och Henrik har hittills skaffat sammanlagt fyra Biorenare hos Vestelli: tre till södra Sibbo och en till Helsingfors till Catharinas framlidna föräldrars hus. Biorenarna ansvarar nu för rengöringen av allt BDT-vatten. För toalettvattnet finns en särskild sluten behållare och på gården finns det också en ekologisk toalett.

– Biorenarna har fungerat precis så som vi har förväntat oss att de ska. Biorenaren är en driftsäker lösning med hög prestanda samt reningsresultat. Och de för inte ljud, konstaterar Henrik och Catharina.

– Vi har varit så nöjda att vi kan faktiskt rekommendera Biorenarna och Vestelli, säger Henrik.

– Jag tror att det här är den bästa lösningen i det här läget, tillägger Catharina.