Biorenarens funktionsprincip är enkel

Biorenare är en kontinuerlig gråvattenrenare med enkel funktionsprincip. Funktionen baseras på luftning av avloppsvattnet, vilken effektiveras genom biologisk rening. Biofilmen som bildas på biomodulernas yta främjar borttagningen av näringsämnen i avloppsvattnets reningsprocess.

More